Få in mental hälsa & mindfulness i friskvårdsutmaningen

Mindfulness betyder sinnesnärvaro eller medveten närvaro. Det fina med mindfulness är att det är en metod som kan användas vid hantering av stress och oro. En metodik som är värdefull för alla att träna upp. Mindfulness handlar om att fokusera på nuet och att vara närvarande i det. Så varför inte skapa en utmaning som har ett fokus på just detta.

Tips uppsättning! 

Skapa utmaning, ange namn, beskrivning och datumintervall.

Välj aktiviteter som ska räknas med i utmaningen. Förslag på aktiviteter som ni kan aktivera i utmaningen: Meditation, yoga, promenad, mindfulness eating, reflektion, kroppscanning, skogspromenad (några av aktiviteterna behöver ni skapa som nya aktiviteter, då dessa inte ligger inne som standard).