Förslag på priser till er stegtävling/ aktivitetstävling

Att tänka på kring pris

Pris är en bra morot för att öka engagemanget och deltagandet i en friskvårdstävling. Alla motiveras av olika saker, men vi ser samtidigt ett ökat engagemang när priset är utav värde. Samtidigt är det viktigt att priset ska signalera ett visst syfte. Tips är att ni lottar ut priset bland deltagarna. För att undvika att utmaningen bygger på att vara “bäst”. Överträning, som oftast de medarbetare som hamnar i toppen gör, är inte alltid så sunt eller bra.

När ni lottar ut pris så kan det vara värdefullt att utgå från ett sunt mål. De som klarar målet är med i utlottningen. Vinnarskallarna kommer trots allt vara med i lottningen och synas på topplistan vilket oftast räcker långt. Ett annat tips är att priset går i hälsans tecken, något socialt eller för det mentala eller fysiska välmåendet.

Tips på olika priser

Avancerade priser (engagerar många)

  • Skänk pengar till välgörenhet
  • Låt vinnaren avgöra vart ni ska ha er nästa kick-off
  • Få en extra semesterdag
  • “Semesterdag”/hälsodag. Medarbetarna får göra aktiviteter inom det mentala eller fysiska välmåendet. (ex. massage, behandling, PT, coach etc.)

Basic priser

  • Presentkort
  • Lunch/middag
  • Motionsklocka
  • En valfri behandling/aktivitet (ex. massage, PT)
  • Inköp av något efterlängtat till arbetsplatsen