Hur friskvårdstävlingar hjälpt Kåkå att stärka teamkänsla & välmående!

Bakgrund : Kåkå är en del av Orkla koncernen och arbetar med ingredienser till bageri- och konditoribranschen. Idag är de 155 medarbetare. De riktar sig till allt från små lokala bagerier till större industrier som jobbar med bröd och kaktillverkning. En stor del av framgången ligger i att inspirera kunder till nya recept och koncept. 

"Att köra friskvårdstävlingar i en app har gett ett extra värde då det bidragit till en extra teamkänsla då en kan följa hur det går för sitt lag i realtid”.


Erica Fahlin, HR- chef och ansvarig för Kåkås hälsosatsningar.

Utmaning

Många på Kåkå har ett stillasittande arbete och när de tvingats arbeta hemifrån så har det blivit mindre fysisk aktivitet. Av den anledningen så kände man att det kunde vara av värde med någon form av friskvårdssatsning. Då valde man att ta in Wellbefys friskvårdsutmaningar - en del av vårt huvudkoncept.Många på Kåkå har ett stillasittande arbete och när vi tvingats arbeta hemifrån så har det blivit mindre fysisk aktivitet. Av den anledningen så kände man att det kunde vara av värde med någon form av friskvårdssatsning.

Lösning

Erica Fahlin, HR-chef och ansvarig för hälsosatsningen på Kåkå initierade friskvårdstävlingar genom Wellbefys app nu i februari detta år. Hon hade på tidigare arbetsplats kört ett liknande koncept och sett hur det kan bidra till en större fysisk rörelse som i det längre kan få upp engagemanget. Då välmående och hälsa i organisation föder engagemang. Något som också är tydligt för henne är hur tävlingarna kunde stärka gemenskapen. Detta då det skapar samtalsämnen men även att människor möts på nya sätt genom gemensamma fritidsintressen. Exempelvis startades ett flertal med paddel-grupper nu under våren. Då det var flera som registrerade denna aktivitet i appen.

En stor utmaning som hon sett är just hur den fysiska aktiviteten ofta minskar hos de flesta under vinterhalvåret. Särskilt för de som har ett mer stillasittande arbete. Det är mörkt nästan hela tiden och orken finns inte riktigt. Nu under pandemin har många dessutom arbetat hemifrån och det blir ännu svårare att faktiskt ta steget ut. Erica menar på att många helt enkelt behöver en extra knuff för att komma igång. Det var tydligt att många uppskattade att få den där knuffen för att hålla lågan uppe. Många frågade efter nästa tävling direkt efter att den första var över. Många hade fått nya goda vanor så som att gå ut på en morgonpromenad varje morgon eller ta en lunchpromenad.  

Dessutom signalerar friskvårdssatsningar att en viktig byggsten i organisationen är att främja välmående och att ledningsgruppen värnar om att alla ska må bra. Att det helt enkelt är självklart att organisationen investerar i välmående och hälsa.

"Dessutom signalerar friskvårdssatsningar att en viktig byggsten i organisationen är att främja välmående och att ledningsgruppen värnar om att alla ska må bra".

Resultat

Responsen från medarbetarna har varit stor. De har inte uppmätt någon skillnad i form av en undersökning men det är tydligt att det finns en positiv känsla kring friskvårdssatsningen. Som tidigare nämnt så har det bland annat gynnat gemenskap. Gemenskap genom att medarbetare hittar varandra genom fritidsintressen men även att det blir något att snacka om. Många har skapat sig nya goda vanor. Det har dessutom blivit ett sätt att stärka samarbete. Erica berättar bland annat om hur hela försäljningsteamet i Stockholm tillsammans bestämde sig för att gå 20 000 steg/ dag under en bestämd tid. Detta är bara ett av många Initiativ som medarbetarna tagit.

Att köra friskvårdstävlingar i en app har gett ett extra värde då det bidragit till en extra teamkänsla då en kan följa hur det går för sitt lag i realtid. Dessutom har appen bidragit till att många har sett värdet i det lilla då även aktiviteter såsom att stå upp istället för att sitta ned och arbeta ger poäng. Eller att kanske ta en walk and talk istället för sittande möte.

Här är några tips från Erica på hur det går att ta Wellbefys friskvårdstävlingar till nya höjder:

1) En kul aktivitet som går att registrera i appen är hälsobingo. 

Det är ett bingo med ett holistiskt tänk vilket innebär att du kan kryssa i och få bingo genom både fysiska och psykosociala aktiviteter. Exempel är “klä upp dig en dag”,  “ta en bild och lägg upp i kommunikationskanalen när du tränar”. En utmaning som fungerade extra bra för att stärka medarbetarna var “Berätta 7-8 grejor som de lyckats med under veckan”. Jätteviktigt att ha denna typ av reflektion, ambitionen finns ofta att lyfta in det i teammöten och i stort, men det är lätt att det glöms bort menar Erica. Genom appen blir det en liten extra push.

2) Det är viktigt att skicka rätt signaler kring friskvårdstävlingen - det är ingen träningstävling utan en hälsotävling.

Vi vill åt de passiva såklart, kul att folk tränar absolut, men viktigt att komma åt de som inte tränar så mycket i vanliga fall. För ett tag sen körde vi ett bra koncept där alla utgick ifrån sina egna förutsättningar. De tog med sig poängen från tidigare utmaning och sen handlade tävlingen om vem som kunde bibehålla sin prestation eller utvecklas ännu mer.

3) Nu senast hade de en tävling där hela bolaget skulle gå jorden runt. 

Gillar att vi gjorde det tillsammans, blev en annan gemenskap med ett gemensamt mål. När vi sedan lyckades gå hela jorden runt var tanken att ge oss själva ett pris. Priset blev att vi tar resan vidare genom en hälsoföreläsning. Där vi fick lära oss mer om hur vi kan bibehålla våra goda vanor. Vi gav oss själva helt enkelt en present som tar oss längre.

4) En bra funktion i appen är att medarbetare kan vara med i ett lag som inte syns. 

På så vis kan alla vara med utan att känna pressen från att behöva bidra till ett specifikt lag.  Alla kan vara med utifrån deras egna förutsättningar helt enkelt.  Teamet som vann första tävlingen fick göra en aktivitet tillsammans som pris.