Stegtävling

En tävling där endast steg räknas. Dett med vår stegräknare som
automatiskt registrerar alla steg.

Hälsoår

Planera ett helt år med olika typer av friskvårdsinsatser med hjälp från en av våra hälsoexperter.

Aktivitetstävling

En företagsutmaning där all typ aktivitet räknas med. Välj själva hur er aktivitetslista ska se ut.