Korta utmaningar - fristående/komplement till en större

Korta utmaningar kan ni använda som en extra trigger om ni har en befintlig längre utmaning. Då kan det vara kul att stärka engagemanget något eller helt enkelt ge en nudge och uppmuntra till en viss typ av aktivitet med en parallell utmaning. Ett annat alternativ är att varje utmaning inte behöver vara så lång. Korta och fler utmaningar kan ge mycket mer än få och långa utmaningar många gånger.

I detta inspirationsinlägg ger vi er några av våra mest välanvända koncept! 

Veckans utmaning

Veckans utmaning används oftast som enskilda mindre utmaning eller som en parallell kortare utmaning under en längre. Medarbetarna registrerar då aktiviteten “veckans utmaning” efter de har utfört aktiviteten. Många använder den till att skicka ut en liten övning/paus utmaning. Men låt er fantasi flöda. Aktiviteterna som medarbetarna ska utföra skickar ni ut på era sociala kanaler internt. Ni kan be oss om våra färdiga bilder och övningar framtagna just till Veckans utmaning.

Tips uppsättning!

Skapa utmaning, ange namn, beskrivning och datumintervall Välj aktiviteten Veckans utmaning vid val av aktiviteter som ska räknas in.


FriskvårdsBINGO

Friskvårds Bingo används oftast som en parallell kortare utmaning under en längre eller som en kortare fristående. Medarbetarna registrerar då aktiviteten “Friskvårdsbingo - en aktivitet/fem i rad” efter någon av aktiviteterna som finns på Bingobrickan har utförts. Ni kan be om vår bricka eller skapa en helt egen. Syftet med vårt bingo är att stärka det psykosociala välmåendet också. Vi har därför lagt in en mix av både fysiska och psykosociala aktiviteter.

Tips uppsättning! 

Skapa utmaning, ange namn, beskrivning och datumintervall Välj aktiviteten Friskvårdsbingo vid val av aktiviteter som ska räknas in.


Stand-up week

Stå-upp-och-arbeta-vecka. En kul utmaning som uppmuntrar medarbetarna att stå upp vid sitt skrivbord istället för att sitta ner. Denna utmaning passar främst er med verksamheter där medarbetare sitter vid dator primärt. Utmaningen kräver också att alla medarbetare har tillgång till ett höj-och-sänkbart skrivbord.

Tips uppsättning! 

Skapa utmaning, ange namn, beskrivning och datumintervall Välj aktiviteten Stå upp vid skrivbord vid val av aktiviteter som ska räknas in.


Walk & talks

En utmaning som uppmuntrar medarbetare att ta Walk & talks möten under arbetsdagen. En kul utmaning som både sprider en hållbar arbetskultur och stärker medarbetarnas välmående

Tips uppsättning! 

Skapa utmaning, ange namn, beskrivning och datumintervall Välj aktiviteten Walk & talks vid val av aktiviteter som ska räknas in.