Hälsokoll, analys + micro-learning

Erbjuder ni era medarbetare hälsoenkäter som fylls i med hjälp av papper och penna? Testa vår hälsokoll med analys och micro-learning istället! 

Hur fungerar vår hälsokoll? 

Vår hälsokoll är ett komplement till, alternativt kan ersätta en medicinsk hälsoundersökning. Framförallt när det kommer till förståelse och utveckling av hållbara vanor! Vår hälsokoll sker i vår mobil- alternativt webbapp. Resultat och stöd till förändring rekommenderas smart direkt efter medarbetare svarat på frågor.

Vill ni komplettera med en medicinsk hälsoundersökning? Inga problem, vi kan sy ihop och erbjuda vår mätning tillsammans med en medicinsk! Medarbetare bokar tid för hälsoundersökning och kan arbeta med resultatet efteråt direkt i vår app. 

Så fungerar hälsokollen:
 • Allt sker i vår hälsoapp!
 • Hälsokoll + hälsoanalys 
 • Stöd till förändring 
 • Micro-learning
 • Möjlighet att boka stöd från expertis vid behov

Validerad hälsokoll

Vi har tagit fram vår hälsokoll tillsammans med psykolog + olika hälsoexperter! Syftet med hälsokollen är att hjälpa era medarbetare att inte bara förstå sina behov i arbetsliv, utan även privat.  Och det viktigaste, inte bara mäta utan även följa upp på resultat, och ge stöd till utveckling!

Våra frågeområden:

 • Motion & rörelse 
 • Kost
 • Återhämtning & sömn 
 • Beroende
 • Smärta 
 • Sinnesro & självkänsla 

Analys med stöd till utveckling genom micro-learning!

Efter genomförd hälsokoll får medarbetare rekommenderade artiklar efter resultat.  Fyllda med alla tips medarbetare behöver för att skapa mer glädje, energi, produktivitet och välmående. I arbetsliv och privat.

Stöd vid identifierad utmaning av våra olika hälsoexperter!

Om lågt resultat har medarbetare möjlighet att boka expertstöd där utmaning finns. Godkänns anonymt av dig som är administratör. Expertstödet förmedlas via vårt partner-nätverk. Detta är en add-on funktion som ni kan välja till! 

Varför välja att göra en hälsoundersökning via oss?

 • Medarbetare får direkt återkoppling på sitt resultat via en hälsoanalys med rekommendationer.
 • Micro-learning och stöd till förändring anpassat efter varje individ.
 • HR får en bra anonymiserad överblick över hur organisationen mår och kan planera hälsosatsningar mer strategiskt.
 • Ta steget längre! 

  Vill ni göra något mer långsiktigt än endast en hälsokoll? Då ska ni kolla in vårt helhetskoncept. Med oss går det att kombinera kontinuerliga hälsokollar med arbetsmiljöfrågor. På så vis kan ni lättare förstå vad som skapar välmående hos er, samt anledningarna bakom eventuell sjukfrånvaro.