Hälsoår med Wellbefy

Att sätta hälsa i fokus genom ett planerat hälsoår hjälper er i arbetet mot en välmående arbetsplats med engagerade och friska medarbetare. Med vår app blir hälsoåret mer visualiserat och engagerande. Sätt in digitala punktinsatser så som steg- och aktivitetstävlingar, mentala utmaningar och övningar, hälsoföreläsningar etc. Detta baserat på insamlad realtidsdata över medarbetarnas mående.

Planering av hälsoår så går det till!

  1. En 360-analys görs på er organisation för att identifiera era styrkor och utmaningar (valfritt steg, men som vi rekommenderar starkt).
  2. Ett första uppstartsmöte med en av våra hälsokonsulter som hjälper er att sätta upplägget för ert hälsoår. Om ni gjort 360-analys utgår vi ifrån vad som kommit fram.
  3. Ni är färdiga med ert upplägg och har ett färdigt koncept som ni kan kommunicera ut till era medarbetare. Vi hjälper er gärna med kommunikationsmaterial.
  4. Ett halvår in har ni en uppföljning med er hälsokonsult. Baserat på data från era hälsokollar planerar ni vidare året.

Mer om vad ett hälsoår består av!

4 Hälsokollar + analys

 Hälsokollarna täcker frågor som rör medarbetarnas mående så som sömn, rörelse,  stress, kost etc.  Ett sätt för medarbetaren att se olika samband i sitt mående. Exempelvis, låg rörelse nivå samtidigt som en sover dåligt - kanske kan mer rörelse här leda till bättre sömn?  

3-4 Hälsoutmaningar

Det är bara kreativiteten som begränsar hur ni sätter upp hälsoutmaningar och aktiviteter i vår app! Sätt upp utmaningar med fokus på det fysiska eller mentala eller kanske båda. Anordna en mer klassisk stegtävling eller aktivitetstävling. 

Mänskligt stöd vid behov

Vi har flera spännande samarbeten och kan erbjuda ett stort och inspirerande utbud. Allt från samtalsstöd, till program för att minska stress och öka rörelse. Det finns även möjlighet till att anordna föreläsningar & WS via oss.

Exempel på ett hälsoår med oss!

Nedan ser du ett exempel på hur ett hälsoår kan se ut med oss! När ni väljer att göra ett hälsoår så kopplar vi ihop er med en av våra hälsoexperter som hjälper er att planera och skräddarsy ett upplägg som passar era förutsättningar. Om ni önskar så kan vi mot en lägre kostnad administrera hela året åt er! 

Är du intresserad av att se ifall hälsoår hade kunnat vara något för er? 

Boka ett möte med en av våra kundutvecklare!

Ge hälsoarbetet en fortlöpande roll

Vi tror att det finns ett stort värde i att ge hälsoarbetet en fortlöpande roll eftersom det blir enklare att föra ett proaktivt arbete med välmående på arbetsplatsen och bland medarbetarna. Ett kontinuerligt hälsoarbete skapar en organisation där alla mår bra och det blir en win-win för hela organisationen! Vårt hälsoår kan fungera både som ett uttalat koncept i er verksamhet eller mer som ett arbetsnamn för dig som HR eller ledare.


Sandra, Wellbefys grundare & Hälsoexpert