Hälsoår

Att sätta hälsa i fokus genom ett planerat hälsoår hjälper er i arbetet mot en välmående arbetsplats med engagerade och friska medarbetare. Med vår app blir hälsoåret mer visualiserat och engagerande. Sätt in digitala punktinsatser så som steg- och aktivitetstävlingar, mentala utmaningar och övningar, hälsoföreläsningar etc. Detta baserat på insamlad realtidsdata över medarbetarnas mående.

Planering av hälsoår:

  1. En 360-analys görs på er organisation för att identifiera era styrkor och utmaningar (valfritt steg, men som vi rekommenderar starkt).
  2. Ett första uppstartsmöte med en av våra hälsokonsulter som hjälper er att sätta upplägget för ert hälsoår. Om ni gjort 360-analys utgår vi ifrån vad som kommit fram.
  3. Ni är färdiga med ert upplägg och har ett färdigt koncept som ni kan kommunicera ut till era medarbetare. Vi hjälper er gärna med kommunikationsmaterial.
  4. Ett halvår in har ni en uppföljning med er hälsokonsult. Baserat på data från era hälsocheckar planerar ni vidare året.

Exempel på ett hälsoår med oss!

Det här är ett exempel på hur ett hälsoår kan se ut med oss! När ni väljer att göra ett hälsoår så kopplar vi ihop er med en av våra Health Managers som hjälper er att planera och skräddarsy ett upplägg som passar era förutsättningar.


Mer om olika funktioner och tjänster som ni kan välja att addera till ert hälsoår

Hälsocheck

Addera en hälsocheck till ert hälsoår. Hälsocheckarna täcker frågor som rör medarbetarnas mående så som sömn, rörelse, återhämtning och mental och fysisk träning. Ett kvalificerat sätt för att säkerställa att ni tar in rätt insatser på rätt ställe. Detta genom att kolla på trenderna från datan ni får från hälsocheckarna. Ett exempel, planera nästa insats efter resultat. Ta in en föreläsning baserat på medarbetarnas unika behov, utmaning de har just nu.

Det blir även ett sätt för medarbetaren att få en reflektion och se olika samband i sitt mående. Exempelvis - låg rörelse nivå samtidigt som en sover dåligt. Kanske kan mer rörelse här leda till bättre sömn.

Friskvårdsutmaningar

Det är bara kreativiteten som begränsar hur ni sätter upp utmaningar och aktiviteter i vår app! Sätt upp utmaningar med fokus på det fysiska eller mentala eller kanske båda. Anordna en mer klassisk stegtävling eller aktivitetstävling. Gör kortare utmaningar där ni primerar en viss aktivitet. Ha flera parallella utmaningar igång samtidigt.

Hälsoföreläsning

Genom Wellbeing Network har vi flera spännande samarbeten och kan erbjuda ett stort spännande och inspirerande utbud med olika föreläsare. Föreläsningen kan tas in baserat på hälsodata från era hälsocheckar eller era önskemål. För oss är det viktigt att vi hittar den rätta föreläsaren till just er satsning.

Live träningspass

I samarbete med SATS och andra mindre partners kan vi erbjuda över 200 förinspelade online klasser direkt i vår app samt mer skräddarsydda direkt sända pass framtagna specifikt för just er organisation.

Hälsosamtal

Vi har flera olika samarbetspartners när det kommer till hälsosamtal. Vi kan coacha både på individ och gruppnivå, inom det mentala så väl som det sociala och fysiska välmåendet.

Ge hälsoarbetet en fortlöpande roll

Vi tror att det finns ett stort värde i att ge hälsoarbetet en fortlöpande roll eftersom det blir enklare att föra ett proaktivt arbete med välmående på arbetsplatsen och bland medarbetarna. Ett kontinuerligt hälsoarbete skapar en organisation där alla mår bra och det blir en win-win för hela organisationen! Vårt hälsoår kan fungera både som ett uttalat koncept i er verksamhet eller mer som ett arbetsnamn för dig som HR eller ledare.


Sandra, Wellbefys grundare & Hälsoexpert

Kontakta oss om hälsoår