Hur funkar friskvårdsbidrag? (Stor guide)

Vi ger er en fullständig guide till friskvårdsbidrag. Varför ska ni satsa på det, vad är en bra summa att erbjuda, vad kan det användas till och vad är egentligen en bra summa att ge ut? Det svarar vi på. 

Innehåll:

1. Varför ska vi satsa på friskvårdsbidrag?

2. Vad är en bra summa att erbjuda?

3. Hur ökar vi användningen av friskvårdsbidraget?

4. Vad kan friskvårdsbidraget användas till?

5. Finns det ett bra sätt att följa upp ifall friskvårdsbidraget som hälsoinsats gett effekt?

6. Vad är skillnaden på naturaförmån och friskvårdsbidrag?

7. Har vi rätt till friskvårdsbidraget?

‍8. Vad ger bolag i friskvårdsbidrag?

1. Varför ska vi satsa på friskvårdsbidrag?

Syftet med att erbjuda anställda fri motion och friskvård är att de anställda skall uppnå bättre prestationer, ett ökat välbefinnande och lägre sjukfrånvaro. Friskvårdsbidrag är en förmån som är avdragsgillt för organisationer och företag. Om friskvårdsbidrag ska räknas som en personalförmån måste den rikta sig till alla i personalen. Du som organisation kan skatte- och avgiftsfritt ge dina anställda möjligheter till enklare slag av motion och friskvård på arbetsplatsen liksom på särskilda platser som på gym, hos friskvårdsföretag, vid sportanläggning och liknande. Även vissa mobilappar, till exempel med enklare registreringsprogram för motion, är skatte- och avgiftsfria trots att de också kan användas på fritiden. Andra exempel på vad som inte är avdragsgillt är personligtränare samtidigt som pausgympa är avdragsgillt.

Att arbeta hälsofrämjande på arbetsplatsen är en smart insats för att höja frisknärvaron. En vanlig hälsofrämjande insats som de flesta organisationer erbjuder sina anställda är just friskvårdsbidrag. Något som kan bidra till en högre aktivitet och rörelse hos de anställda, men också återhämtning och minskad negativ stress.

2. Vad är en bra summa att erbjuda?

Friskvårdssumman hos organisationer är varierande. Beloppet kan vara allt ifrån några hundra till några tusen kronor per år. Dock kan vi se en positiv trend när summan är generös i organisationer. Det räcker inte endast till ett gymkort utan även till andra tjänster exempelvis inom avslappning och stresshantering. En bra riktlinje är att se över hur mycket ett gymkort kostar i den staden/städerna som ni verkar i. Kan ni täcka upp för ett årskort på ett gym är det alltid en fördel och det är större chans att fler använder förmånen.

Såklart så är det bästa att höra sig för med personalen och se vilka friskvårdsintressen som finns. Utövar de någon sport? Gillar de att gå på kurser? Vill de gå på behandlingar? Det kan vara värt att få den informationen för att få ett hum om hur mycket de olika tjänsterna skulle kunna kosta.

Bra att veta: Om bidraget är större än 5000 SEK ska hela beloppet tas upp till beskattning – inte bara det överskjutande beloppet. Kostar friskvårdsaktiviteten mer än 1 000 kr inklusive moms för ett enskilt tillfälle så är det ej skattefritt.

3. Hur ökar vi användningen av friskvårdsbidraget?

Användningen av friskvårdsbidraget är varierande. Men något vi ser är vanligt är att organisationer sällan kommunicerar eller pratar om förmånen. Vi gjorde en mindre undersökning där vi frågade 100 personer om de kände till hur mycket de fick i friskvårdsbidrag av sin arbetsgivare. 80% svarade att det visste och 20% visste inte. Det blir därför viktigt att uppmuntra till användningen av friskvårdsbidraget. Det behöver inte vara svårare än att skicka ut ett peppande mail med lite tips och information om hur de använder förmånen.

Vi kan även rekommendera att boosta engagemanget och användningen genom en friskvårdstävling. Något som lätt kan arrangeras genom en app-baserad tjänst. Wellbefy erbjuder bland annat aktivitetstävlingar.

Friskvårdsbidraget kan användas vid inköp av träningsappar och har med andra ord godkänts av Skatteverket som en friskvårdsförmån.

4. Vad räknas som friskvård?

Du kan erbjuda din personal skatte- och avgiftsfri personalvårdsförmån i form av motion och annan friskvård av enklare slag och mindre värde. Vad som är av mindre värde finns inte fastställt som belopp men som exempel ryms ett vanligt årskort på gym inom definitionen. I vissa fall kan en förmån bestå endast av en enstaka behandling eller aktivitet. För att åtgärden eller aktiviteten ska anses vara av enklare slag och mindre värde bör kostnaden normalt inte överstiga 1 000 kronor per tillfälle. Den totala kostnaden per år för enstaka behandlingar eller aktiviteter bör inte överstiga ett belopp som betraktas som mindre värde.

5. Finns det ett bra sätt att följa upp ifall friskvårdsbidraget som hälsoinsats gett effekt?

Ja! Vi skulle rekommendera att ni gör en före- och eftermätning av effekten av bidraget. Här blir det viktigt att inte bara kolla på hur många som använt sig av friskvårdsbidraget utan även hur friskvårdsbidraget påverkat den organisatoriska hälsan. Enligt WHO och oss, så ingår tre dimensioner i den organisatoriska hälsan: fysiskt, psykisk och socialhälsa.

6. Vad är skillnaden på naturaförmån och friskvårdsbidrag?

Ett friskvårdsbidrag är, som ni kan utläsa i ordet, ett bidrag. Här bestämmer medarbetarna själva vilken typ av motions- eller friskvårdsaktivitet de vill använda sitt bidrag till. Arbetsgivaren anger ett belopp och de anställda disponerar över detta belopp själva.

Till skillnad från friskvårdsbidraget så är en naturaförmån en förmån där arbetsgivare bestämmer och betalar för ett antal gemensamma friskvårdsaktiviteter. Det kan till exempel vara att alla får ett gymkort eller att meditation eller massage erbjuds på alla på arbetsplatsen. Det finns inget maxbelopp men riktlinjerna från Skatteverket är att friskvårdsaktiviteten ska vara av enklare slag och till en mindre kostnad.

7. Har vi rätt till friskvårdsbidraget?

Tyvärr så har inte alla tillgång till friskvårdsbidraget. Egenföretagare med en enskild firma är ej inräknade. Deras anställda kan få avdrag för kostnader kopplat till motion och friskvård men inte företagaren själv. Det är endast aktiebolag där företagaren räknas in som anställd som hen har rätt till friskvårdsbidrag.

‍8. Vad ger bolag i friskvårdsbidrag?

Det finns inget fast belopp på hur mycket arbetsgivaren ska ha i friskvårdsbidrag, det kan varier allt ifrån 500kr till 5 000kr per år och i vissa fall, dock sällsynt, kan det till och med vara 0kr. Ett vanligt problem är att personalen inte använder sitt friskvårdsbidrag, det kan vara för krångligt eller används det i den mån att det köps, exempelvis ett gymkort, men som sedan inte används i praktiken. Då kan vi fråga oss varför? Blir de anställda tillräckligt motiverade till att använda förmånen? Talar chefen om för de anställda att det finns och hur de ska gå tillväga? Är cheferna i behov av hjälp med att följa upp detta, ha ett system som kan hjälpa dem att se att sina medarbetare har använt friskvårdsbidraget och sin tur faktiskt har använt det i praktiken?